Double Dragon

Double Dragon

 

Editeur : SNK
Developpeur : SNK
Genre :
Plateforme
Sortie MVS : 1990
Sortie CD :
21/04/1995
Taille : 50 Megs
Prix : 5800 JPY
Existe aussi sur :

AES, MVS,

Option Langues Non
Langue Anglais intégrée Oui
Version "Française" ? ?
Musiques remasterisées Non

Version Japonaise

Version Internationale

NGCD-082

NGCD-082E


 

Expert Mode : Difficulty Professional
A l'écran des options, se mettre sur la difficulté en Normal puis faire D D B C D Select. On entend "Bingo".

 

Mode mini (Neo Geo CD seulement):
Mettre le jeu en pause puis appuyer sur A pour la taille normale, B pour une taille réduite, C pour une taille petite, et D pour une taille minuscule.

 

Prendre Duke et Shuko :
A l'écran de sélection des personnages se positionner sur Billy, attendre 3 secondes, puis sur Marion, attendre 3 secondes, puis sur Cheng Fu, attendre 3 secondes, enfin sur Jimmy, attendre 3 secondes. On entend "Bingo".

Boss (Producer): Kunio Taki
Leader (Director?): Kazuyuki Kurata
Aoni Production: Yasuaki Sumi
Programmers: Tadamichi Obinata, Naoki Kashiwabara, Shinji Hirao, Yasuhiro Matsumoto
Graphic Designers: Takumi Ishikawa, Seiichiro Ishiguro, Fujimi Oonishi, Kazutaka Oohashi, Satoshi Kazato, Takahide Koizumi, Chihiro Kushibe, Takeyoshi Suzuki, Katsuhiro Nakamura, Akiko Maruyama, Kazumi Minagawa, Koji Ogata, Koji Yamada, Hideki Hoshiya
Planners: Muneki Ebinuma, Minoru Yamaguchi
Sound Program & Tools: Robert C. Ashworth
Sound Effects: Taku
Composers: Kiyomi Kataoka, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Fumiko Suzuki
Guitar: Osamu Sakai
Genic: Akira Kitsuno, Keinosuke Akichi, Norihiko Yonesawa
Espo Corp.: Seiji Kawakatsu, Daisuke Hatakeyama, Kei Tamura
Madhouse: Yoji Takae
Illustration: Tusguyuki Kubo
J.C. Staff: Tomoko Kawasaki, Eiichi Endou, Nobuko Ogino
Special Thanks: Toshiaki Tsugane, Kensuke Nishi, Yasuraoka Special, Makoto Shigenobu, Teruo Ichimura, Kouji Matsuyama, Yukiko Yamashita

Voice Cast
 • Billy Lee : Hikaru Midorikawa
 • Jimmy Lee : Kaneto Shiozawa
 • Marian : Yuka Koyama
 • Abobo : Daisuke Gouri
 • Amon : Kaneto Shiozawa
 • Eddie : Yukimasa Kishino
 • Rebecca : Keiko Han
 • Dulton : Yusaku Yara
 • Cheng-Fu : Hisao Egawa
 • Burnov : Daisuke Gouri
 • Duke : Hisao Egawa
 • Koga Shuko : Osamu Saka
 • Narration : Miyako End