Gan Gan

Aggressors of Dark Kombat

 

Editeur japon: ADK
Editeur USA: SNK
Developpeur : ADK
Genre : Combat
Sortie MVS : 1994
Sortie CD :
13/01/1995
Taille : 169 Megs
Prix : 7800 JPY
Existe aussi sur :

AES, MVS,

Option Langues

Non

Langue Anglais intégrée Oui
Version "Française" ? ?
Musiques remasterisées Oui

Version Japonaise

Version Internationale
ADCD-008
ADCD-008E

 

 

Console Japonaise

Console Euro/US: Des textes n'ont pas été traduit

Executive Producer: Kazuo Arai
Producer, Action Plan, Game Director: Tsutomu Maruyama
Director, Game Plan: Takashi Hatono
Second director, Algolism Plan: Kenji Sawatari
Marketing Researcher: Yukio Gotoh
System Planner: Tsutomu Maruyama
System Programmers: Eiji Fukatsu, Makio Chiba
Programmers: Hideo Kamoda, Teruaki Shirasawa, M. Ando, Satoru Kubota
Editor: Mitsunari Ishida
Sound Direction: Tsutomu Maruyama
Sound & Music: Hideki Yamamoto, Hiroaki Shimizu, Hiroaki Kujirai, K. Kasuga, Takeshi Muramatsu, Yuka Kurosawa
Art Director: Tsutomu Maruyama
Graphic Designers: Kazushige Hakamata, Hideyuki Toda, Kimitoshi Yokoo, Muneki Shiraishi, Hideyuki Yamada, Hajime Suzuki, H. Ozono, Tohru Okamura, Atsushi Kobayashi, M. Yoshikoshi, Masato Mitsuya, Y. Nishidate, R. Nakajima, Yasuyuki Sohara, Kenichi Sakanishi, Hideyuki Kusano, Masano Ohno, Takashi Egashira, Shinji Moriyama, Satsuki Ito, Masako Sato, K. Ohashi, K. Ohnishi, Takahiro Arahata, S. Endo, T. Yamazaki, M. Honda, M. Himeno, T. Aoyagi, J. Seki, F. Kurihara
Demo Character Design: Koji Fujita
Public Information: Koji Fujita, Hajime Taguchi
Character Voices: Naoki Ogata, Yoshikatsu Fujio, Kazumasa Katsura, Yasue Ishii, H. Ando, Michael Naishtut, Dario Louis Pohissi, Julie Oppenheimer, Yang Ju Il
Schedule Manager: Kenichi Sakanishi
Special Thanks: H. Ando, Yuji Noguchi, K. Ono

Sources

Collection Personnelle
Ne7 de Neo-Geo.com pour les credits

 

 

 

a