King of Fighters '99

King of Fighters '99

 

Editeur : SNK
Developpeur : SNK
Genre : Combat
Sortie MVS : 1999
Sortie CD : 02/12/1999
Taille : 673 Megs
Prix : 6800 JPY
Existe aussi sur : AES, MVS, DC, Saturn, PS
Option Langues

Oui
(Eng, Spa, Port, Jap)

Langue Anglais intégrée Oui
Version "Française" ? Non
Musiques remasterisées Oui

Version Japonaise

Version Internationale

NGCD-2510

NGCD-2511

Bonus

 

Unused Arts (168 dessins)

Rough arts gallery (13 dessins)

Victory arts gallery (33 dessins)

Illustration gallery (45 dessins)

Ending demo

 

Code

Affronter Iori et Kyo :
Il faut prendre une des 7 équipes par défaut. Après Krysalid, on doit avoir plus de 200 points pour affronter Iori et plus de 280 pour affronter Kyo.

Dévoiler l'ordre de sélection :
A l'écran de choix d'ordre des combattants, maintenir le bouton Start enfoncé.

 

 

 

Producer : Takashi Nishiyama
Chief director:
Hiroto Namada (as 'Namadachan'), T. Hosokawa
Sub director:
Haruo Tomita, Sexy-Dynamite-Kaju, K. Hikida (Yanya), Tomonori Kamio, Strass(Woo), Toshiomi, Yukixyuki, Lonely Aoki
Design chief:
Regeon.Toyanaka, (^_^)
Front designers:
T. I-NO-U-E (K'/Kim), Shinsuke Yamamoto (Maxima/Terry), Miki Asakura (Benimaru/Chin), Mina Kawai (as Kawai.Sama) (Yuri/Takuma/Choi), Shio Shio Shio (Ryo/Robert), Winnie the Whipooh (Leona/Whip/Mary), Youki.T.Ohyama (Ralf), M.Endo (Clark), Akiko Yukawa (Shingo/Athena/Kasumi), Miho Uematsu (Xiangfei/King), Mitsuru Kawasaki (Kensou/Bao), Styleos (Kyo/Chang), Roppongi Marito (Jhun/Joe), C.A.C. Yamasaki (Krizalid/Andy/Mai/Iori)
Back designers:
Manoru (Sewege.Sys), K. W (Park), Muneki Raishi (Alley), Tohru Nakanishi (Airport), Tsugumi A. (Museum), Nobuyuki Kobayashi (Boss)
Demo designers:
Kalkin Mizuno, M. Yokoyama, Khozoh Nagashima (as K. -G3- Nagashima)
Special effects:
Aooon
Programmers:
Cyber Kondo, Souta Ichino, Abetak
Sound:
Sha-V, Zoe, Marimo, Usako-X, Tate Norio, Toshio Shimizm (as 'Shimizm'), Hori-Hori
Adjusters:
Kiyoshi Asai, Toshiyuki Hata, Haruo.K, Tomoaki Kawamoto
Bug checkers:
T. Seko, M. Sawa

Voice Cast
 • K' : Yuuki Matsuda
 • Maxima : Katsuyuki Konishi
 • Benimaru Nikaido : Monster Maetsuka
 • Shingo Yabuki : Takehito Koyasu
 • Terry Bogard : Satoshi Hashimoto
 • Andy Bogard : Keiichi Nanba
 • Joe Higashi : Nobuyuki Hiyama
 • Mai Shiranui : Akoya Sogi
 • Ryo Sakazaki : Masaki Usui
 • Robert Garcia : Mantaro Koichi
 • Yuri Sakazaki : Kaori Horie
 • Takuma Sakazaki : Eiji Tsuda
 • Leona : Masae Yumi
 • Ralf Jones : Monster Maetsuka
 • Clark Steel : Yoshinori Shima
 • Whip : Shiho Kikuchi
 • Athena Asamiya : Haruna Ikezawa
 • Sie Kensou : Eiji Yano
 • Chin Gentsai : Toshikazu Nishimura
 • Bao : Kanako Nakano
 • King : Harumi Ikoma
 • Blue Mary : Harumi Ikoma
 • Kasumi Todoh : Masae Yumi
 • Li Xiangfei : Mami Kingetsu
 • Kim Kaphwan : Satoshi Hashimoto
 • Choi Bounce : Monster Maetsuka
 • Chang Koehan : Hiroyuki Arita
 • Jhun Hoon : Kazuya Ichijo
 • Kyo-1 : Masahiro Nonaka
 • Kyo-2 : Masahiro Nonaka
 • Krizalid : Yoshiyuki Iwamoto
 • Kyo Kusanagi : Masahiro Nonaka
 • Iori Yagami : Kunihiko Yasui

 

a