World Heroes

World Heroes

 

Editeur : ADK
Developpeur : SNK/ADK
Genre : Combat
Sortie MVS : 1992
Sortie CD :
17/03/1995
Taille : 82 Megs
Prix : 4800 JPY
Existe aussi sur :

AES, MVS,

Option Langues

Non

Langue Anglais intégrée Oui
Version "Française" ? ?
Musiques remasterisées Non

Version Japonaise

Version Internationale

ADCD-005

ADCD-005E
 

Enquete Card

Producer and director: Kenji Sawatari
Planners:
Kenji Sawatari, Kimitoshi Yokoo
Main programmers:
Tat&MST (Tat), Marbo (Toshi), Yuji Noguchi
System programmers:
Eiji Fukatsu, Makio Chiba, E-Chan
Sound programmer:
Makio Chiba
Character designers:
Kazushige Hakamata, Takashi Hatono, Shinji Moriyama, Hideyuki Yamada, Sho No, Muneki Shiraishi, Kimitoshi Yokoo, Hajime Suzuki, Hiroyuki Toda, Akira Ushizawa, Hatsue Sakanishi, Katsue Matsuzaki, Rie Mori, Giga.S (R. Nakajima), Koji Fujita, Yasuyuki Sohara, Atsushi Kobayashi
Scroll designers:
Kenichi Sakanishi, Takashi Egashira, Mitsunari Ishida
Music and sound effects composer:
Hiroaki Shimizu, Hideki Yamamoto, Yuka Watanabe
Special Thanks:
Yukio Gotoh, Tsutomu Maruyama, Shinichi Tamura, Mitsunari Ishida, Ryu Hiroyuki, Yuko Nishino, Masato Mitsuya, Hideki Miyakami (SNK), Koji Hamada (SNK), Hideki Fujii (SNK)

 

Sources

Collection Personnelle
Takou pour la spincard japonaise
Ne7 de Neo-Geo.com pour les credits

 

 


a